RING OSS - 08-124 202 55

Relining Söderort

RING OSS - 08-124 202 55

Relining

Experter på relining i Söderort!

Har din fastighet gamla rörstammar som behöver renoveras? Relining (även kallat rörinfodring eller rör-i-rör) är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till traditionellt stambyte. Relining innebär att istället för att byta ut rören skapar vi en ny ledning/beläggning inuti det befintliga röret. Kontakta oss för mer information och/eller relining i Söderort!

Varför relining i Söderort?

Ett stambyte av avlopps- och dagvattenrör tar månader att genomföra och du kan inte bo i bostaden medan arbetet pågår. En relining tar bara 2 till 3 veckor och du kan bo kvar i fastigheten under tiden. En relining i Söderort sparar både tid och pengar – och är avsevärt mycket billigare än ett stambyte.

Vi utför relining i Söderort åt såväl privatpersoner och villaägare som fastighetsägare och företag. Vi ger 5 års garanti på alla våra entreprenader och som privatperson kan du nyttja ROT-avdrag när du anlitar oss.

En relining av till exempel gamla avloppsrör, behöver alltså inte innebära långa driftstopp och en nedsmutsad bostad. Under en relining i Söderort gör vi heller ingen åverkan på ytskikt, som vid ett stambyte. Relining i Söderort går snabbt att utföra och håller länge – minst 50 år. 

Relining är helt enkelt ett säkert, smidigt och modernt sätt att renovera rör!

Olika metoder för relining i Söderort

Vi är marknadsledande specialister med många års erfarenhet av relining i Söderort. Vi arbetar med samtliga metoder som finns inom relining.

Två olika metoder av relining i Söderort

 • Relining med spray: Teknik som innebär att rören efter rengöring sprayas inifrån med en flexibel massa som bildar ett skarvlöst skyddande skikt inne i rören.
 • Relining med strumpmetoden: Tekniken innebär förenklat att ett foder (en strumpa) placeras på insidan av den gamla rörledningen med hjälp av tryckluft som sedan härdas.

Relining med spray i 5 steg

 1. Rengöring: Vi spolar ur och rengör det aktuella avloppssystemet ordentligt.
 2. Inspektion: Vi inspekterar och filmar avloppssystemet från insidan och dokumenterar alla avvikelser i systemet.
 3. Beläggning med spraymetod: Vi sprayar ny beläggning på insidan av rören i tre omgångar och ökar beläggningens tjocklek varje gång.
 4. Inspektion av relining: Efter varje omgång inspekterar vi det relinade röret med kamera för att säkerställa kvalitén på den applicerade beläggningen.
 5. Dokumentation: Vår relining i Söderort dokumenteras och levereras tillsammans med film på ett USB-minne eller via en länk.

Relining med liner/strumpmetoden i 5 steg

 1. Rengöring: Vi spolar ur och rengör det aktuella avloppssystemet ordentligt.
 2. Inspektion: Vi inspekterar och filmar avloppssystemet från insidan och dokumenterar alla avvikelser i systemet.
 3. Flexibelt foder appliceras: Vi placerar det nya fodret (strumpan) på insidan av det gamla röret med hjälp av tryckluft som sedan härdas. Därefter inspekterar och filmar vi det relinade rörsystemet.
 4. Grenstick och anslutningar skapas: Vi skapar ett helt skarvfritt rör genom uppfräsning av grenstick och montering av grenanslutningar.
 5. Dokumentation: Resultatet från reliningen dokumenteras och levereras tillsammans med film på ett USB-minne eller via en länk.

Hur funkar strumpmetoden?

Se klippet nedan.

Hör av dig till oss för relining i Söderort, vi hittar garanterat den bästa lösningen för dina rör!