RING OSS - 08-124 202 55

Relining Söderort

RING OSS - 08-124 202 55

Rörinspektion & fräsning

Rörinspektion och relining i Söderort.

Om dina rör har drabbats av rotintrång eller om det har samlats alltför mycket hård beläggning i rören kan rörfräsning vara den bästa lösningen. Arbetet inleds med en rörinspektion där vi filmar rören från insidan för att se om rörfräsning är det lämpligaste sättet att få ordning på rören.

Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du behöver rörfräsning och/eller relining i Söderort!

Rörinspektion med kamera

Med hjälp av den senaste kameratekniken kan vi filma dina rör från insidan och enkelt och smidigt hitta problemen i ditt avloppssystem. Det kan röra sig om omfattande avlagringar, sprickor, läckage, rotangrepp eller helt enkelt föremål som fastnat. Oavsett orsak kan vi snabbt göra en rörinspektion av dina rörsystem, och även se om du behöver relining i Söderort.

En rörinspektion kan självklart genomföras utan att du har akuta problem med dina rör, kanske inför en fastighetsförsäljning, reparationer eller vid försäkringsfrågor. Det är alltid bra att göra en rörinspektion innan det uppstår akuta problem.

Anlita oss för en rörinspektion så kan du i ett tidigt skede upptäcka eventuella problem, och på så sätt undvika större och mer kostsamma åtgärder längre fram!

Rörinspektion i 3 steg

  1. Rengöring: Rörinspektionen inleds med att vi spolar ur och rengör det aktuella avloppssystemet ordentligt.
  2. Inspektion: Vi inspekterar sedan avloppssystemet genom att filma insidan med en kamera som kan rotera 360 grader i röret.
  3. Dokumentation: Resultatet från inspektionen dokumenteras och levereras tillsammans med filmen på ett USB-minne eller via en länk på mail.

Rörfräsning med garanti

Rörfräsning genomförs med högtrycksspolning i kombination med kedjor och roterande munstycken som fräser bort hårda beläggningar som har uppstått i systemet. Det rör sig vanligtvis om rost, rotintrång, betongrester eller andra beläggningar som har börjat täppa till rören. 

Rörfräsning i 3 steg

  1. Inspektion: Vi börjar med en filmad rörinspektion så att vi tillsammans kan besluta om rörfräsning är den bästa lösningen.
  2. Rörfräsning: Vi fräser sedan bort de hårda beläggningarna med högtrycksspoling i kombination med kedjor och roterande munstycken.
  3. Inspektion av fräsningen: När vi har genomfört rörfräsningen inspekterar vi avloppssystemet igen för att säkerställa att fräsningen har gett önskat resultat.

Tack vare vår långa erfarenhet av rörfräsning och relining i Söderort garanterar vi alltid ett bra slutresultat. Vi använder den senaste tekniken för rörinspektion, fräsning och relining i Söderort, och när allt är klart ger vi dig komplett dokumentation och filmmaterial från det utförda arbetet.

Kontakta oss för mer information eller om du vill se över din fastighets behov av rörfräsning och/eller relining i Söderort!

Rörfräsning och relining i Söderort.